top of page
Masseurs-en-bestuur-2-2048x1365.jpeg

Wie zijn wij?

De menselijke kracht achter Massage voor de Zorg

Ontmoet ons team

Wij werken met een geweldig team vrijwilligers, die allemaal goud waard zijn. Zij maken allemaal een groot verschil voor de stichting! Ons motto: Van Hart tot Hand en van Hand tot Hart, dat is wat wij samen uitdragen.

Ontmoet ons team!

Aanmelden vrijwilliger

Bedankt! We nemen contact met je op!

P3280039.JPG

Vragen? Bel of e-mail me gerust!

Mail: info@massagevoordezorg.nl

telefoon: 06 349 318 43

Onze missie

Middels massage, positieve beleving creëren voor mensen, die dankzij deze één op één aandacht zich volwaardig mens kunnen voelen. Aandacht in specifieke omstandigheden, vanwege ouderdom en ziekte. In zorginstellingen, hospices en andere situaties waarin dit gewenst en realiseerbaar is. 

P7020071.JPG
2017-07-07 13.07.03.jpg

Onze
Visie

Als stichting zetten wij ons in voor mensen in speciale zorgsituaties, die extra aandacht nodig hebben, waardoor zij zich menswaardig kunnen voelen. Zij bevinden zich veelal in moeilijke situaties. Omstandigheden waarin communicatie niet gewenst, ontbreekt of onmogelijk is. Met een opmaat ontwikkelde massagevorm brengen wij een intermenselijke verbinding tot stand. Deze verbinding maken wij vanuit het hart, de zetel van onze compassie en empathisch vermogen.

De stichting staat open voor nieuwe initiatieven, die invulling biedt aan haar missie. Zij zal voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden, teneinde te voorzien in de behoefte aan lichamelijke en persoonlijke aandacht van kwetsbare groepen. Deze initiatieven kunnen met behulp van aparte donatiecampagnes en fondsen, gefinancierd worden.

Wij staan open voor organisaties die de hulp van ons massageteam inroepen. Dat kunnen bijvoorbeeld eenmalige verzoeken zijn in het kader van een evenement. Het bestuur zal verzoeken beoordelen op basis van haar missie.

Onze doelen

- Eenzaamheid en isolement verzachten

- Waardering en respect geven middels aanraking

- Landelijke dekking massage in zorginstellingen

Doel: Eenzaamheid en isolement verzachten.

Wij zullen ons met name richten op ouderen met dementie in zorginstellingen. Ouderen in zorginstellingen kampen met eenzaamheid en een tekort aan kwalitatieve aandacht. Dementie veroorzaakt angst, onzekerheid en isolement. Er is enorm behoefte aan verbinding. Onze specifieke massagevorm geeft verzachting, psychisch, emotioneel en fysiek. Vanwege de hoge werkdruk en onderbezetting in de zorg is er te weinig tijd om ouderen die kwaliteit van aandacht te geven.

Wij staan ook open voor andere doelgroepen, die gebaat zijn bij extra aandacht in deze vorm. Mensen met spierziektes, niet aangeboren hersenafwijking, palliatieve fase en meervoudig gehandicapten. 

Doel: Waardering en respect geven middels aanraking.

Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Het is de eerste beleving die mens en dier na geboorte meemaken. Het is de basis van sociaal contact en bepalend voor ons gedrag. Wanneer we positief worden aangeraakt, dan heeft dit een enorme impact op ons gevoel van welzijn. Door de massage, geven we een beleving van waardigheid terug. Wij geven uitdrukking aan respect voor het leven dat mensen leiden of hebben geleid. Mensen mogen zich (weer) gezien voelen.

 

Doel: Landelijke dekking massage in Zorginstellingen 

De regio Haarlem is de bakermat van de stichting. Wij gunnen dit echter alle ouderen met dementie in zorginstellingen in Nederland. Iedereen verdient deze vorm van aandacht. Met een gezonde organisatie en met veel vrijwilligers willen wij dit realiseren. De stichting wil dit haalbaar maken door het concreet maken van jaarlijkse doelstellingen. 

 

20221215_142704_HDR.jpg

Nieuwsbrief

mei 2023

Jaarrekening 2020

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief juni 2022

Jaarverslag 2023

bottom of page